ระบบรายงานปริมาณน้ำฝนรายวัน
วันนี้ : วันพฤหัสที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ
สถานี
ลุ่มน้ำ
อำเภอ
จังหวัด
ฝนสูงสุด/วัน
ปริมาณน้ำฝน ( เวลา 07:00 น.)
วันที่  06-12 ธันวาคม 2561
พฤ
อา
06
07
08
09
10
11
12
สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝนกรมชลประทาน
1
Kgt.1 (ตลาดเทศบาลเมือง) ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
194.9
0.0
8.8
3.5
0.0
0.0
0.0
0.0
2
Kgt.3 (ตลาดเก่ากบินทร์บุรี) ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
142.3
0.0
3.5
1.5
0.3
0.0
0.0
0.0
3
Kgt.10 (เทศบาลเมืองสระแก้ว) ปราจีนบุรี เมือง สระแก้ว
127.8
0.0
5.5
0.8
0.0
0.0
0.1
0.0
4
Kgt.12 (บ้านแก้ง) ปราจีนบุรี เมือง สระแก้ว
153.4
0.0
3.8
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5
Kgt.14 (ทุ่งโพธิ์) ปราจีนบุรี นาดี ปราจีนบุรี
198.0
0.0
0.0
9.2
0.0
0.0
0.0
0.0
6
Kgt.15A (แก่งดินสอ) ปราจีนบุรี นาดี ปราจีนบุรี
232.5
0.0
0.2
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
7
Kgt.19 (คลองหลวง) บางปะกง เกาะจันทร์ ชลบุรี
135.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8
Ny.1B (เขานางบวช) บางปะกง เมือง นครนายก
155.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9
Ny.4 (น้ำตกเหวนรก) บางปะกง เมือง ปราจีนบุรี
192.9
0.0
0.0
1.6
0.0
0.0
0.0
0.0
10
Z.10 (ศรีบัวทอง) ชายฝั่งทะเลตะวันออก เขาสมิง ตราด
539.7
0.0
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11
Z.11 (ประแสร์) ชายฝั่งทะเลตะวันออก แกลง ระยอง
160.8
0.0
1.3
0.0
0.0
5.9
0.0
0.0
12
Z.18 (คลองโพล้) ชายฝั่งทะเลตะวันออก เขาชะเมา ระยอง
164.4
0.0
0.0
31.2
0.0
0.0
0.0
13
Z.21 (โป่งโรงเซ็น) ชายฝั่งทะเลตะวันออก มะขาม จันทบุรี
228.6
0.0
0.0
32.0
0.0
0.0
0.0
0.0
14
Z.28 (บ้านขุนซ่อง) ชายฝั่งทะเลตะวันออก แก่งหางแมว จันทบุรี
137.7
0.0
0.0
32.5
0.0
0.0
0.0
0.0
15
น้ำตกชันตาเถร (เขาเขียว) ชายฝั่งทะเลตะวันออก ศรีราชา ชลบุรี
185.5
*
*
*
*
*
*
*
16
สชป.9 (อ.ศรีราชา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก ศรีราชา ชลบุรี
196.9
0.0
0.0
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝนประจำจังหวัด
1
อุตุนิยมวิทยา ตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก เมือง ตราด
379.0
0.0
19.7
0.0
2.4
8.7
10.7
0.0
2
อุตุนิยมวิทยา จันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก เมือง จันทบุรี
336.8
0.0
2.1
14.8
0.0
0.0
0.0
0.0
3
อุตุนิยมวิทยา ระยอง ชายฝั่งทะเลตะวันออก เมือง ระยอง
210.5
0.0
1.0
1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
4
อุตุนิยมวิทยา ชลบุรี บางปะกง เมือง ชลบุรี
186.2
0.0
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
5
อุตุนิยมวิทยา ฉะเชิงเทรา ชายฝั่งทะเลตะวันออก เมือง ฉะเชิงเทรา
193.5
0.0
9.8
0.0
0.0
0.0
6
อุตุนิยมวิทยา สระแก้ว โตนเลสาป เมือง สระแก้ว
*
0.0
10.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7
อุตุนิยมวิทยา อรัญประเทศ โตนเลสาป อรัญประเทศ สระแก้ว
*
0.0
9.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
8
อุตุนิยมวิทยา นครนายก บางปะกง เมือง นครนายก
*
0.0
18.6
0.0
11.4
0.0
0.0