สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน
EASTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER CHONBURI THAILAND
OFFICE OF WATER MANAGEMENT AND HYDROLOGY ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT THAILAND

เว็บไซต์คู่ขนาน

:: สถานการณ์น้ำ สภาพน้ำท่าทุกสถานีอยู่ในภาวะปรกติ ::

สถานการณ์น้ำแม่น้ำปราจีนบุรี สถานการณ์น้ำแม่น้ำตราด สถานการณ์น้ำแม่น้ำจันทบุรี สถานการณ์น้ำแม่น้ำบางปะกง

 

ระดับน้ำรายชั่วโมง HOURLY WATER LEVEL Basin Diagrams for management ระดับน้ำรายชั่วโมง HOURLY WATER LEVEL
Copyright © 2012-2017: Eastern Region Irrigation Hydrology Center. All rights reserved.