ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก กรมชลประทาน <meta name="norton-safeweb-site-verification" content="8lmms-bum8wzot2-9bmuscmdu3f-x-bjad6d4o5fqvd1ugcbgovtc-8izs7dvsm2ijolmuzdhh5s62c172iyled32s3k89vxt6g1ccp87qk4qgvr3830-vga27qtvlnu" /> </head> <body onLoad="scrlsts()"> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-80188251-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script></body>